Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.4.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018. 

 1. RekisterinpitäjäSuomen Pohjarakennusyhtymä Oy
  Pyöräkatu 5, 20380 TURKU 
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilöJaana Tamminen
  etunimi.sukunimi@pohjarakennus.com
  (02) 238 1800
 3. Rekisterin nimiSuomen Pohjarakennusyhtymä Oy:n asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitusEU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa asiakassuhteita. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, toimeksiantojen toteuttaminen ja asiakassuhteen ylläpito. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin, viestintään ja myynnin hoitamiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun profilointiin.  
 5. Rekisterin tietosisältöRekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero), tiedot koskien ostettavaa tai myytävää asuntoa sekä asiakassuhteen hoidon että toimeksiannon toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteetRekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 
 7. Evästeet ja tietosuojaTämä sivusto käyttää evästeitä – pieniä tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu koneellesi auttaakseen sivustoa tarjoamaan paremman käyttökokemuksen. Käyttäjä voi suostua evästeiden käyttöön tai kieltää ne selaimen asetuksista. Yleensä evästeitä käytetään säilyttämään käyttäjän asetukset, antamaan anonyymiä seurantatietoa kolmannen osapuolen sovelluksille, kuten GoogleAnalytics. Pääsääntöisesti evästeitä käytetään sivustojen käyttökokemuksen parantamiseksi. Kuitenkin voit poistaa evästeiden käytön tältä sivulta tai muilta. Tehokkain tapa tehdä tämä on poistaa evästeet käytöstä selaimestasi. Suosittelemme tutustumaan oman selaimesi evästeiden käyttöön liittyviin asetuksiin.
 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Toimeksiannon toteuttamisen kannalta välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa välittäjäkumppaneille tai notaarille. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteetRekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamistaJokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudetRekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).